MENU
Nabídka
Objednávka
Ceník
Kontakt
Ukázky
Úvod

Navštívilo nás již

osob.
Ukázky

Vyhledání a zpracování údajů k sestavení rodokmenu po otcovské nebo mateřské linii, vývodu nebo rozrodu.

Ukázka - vývod

Ukázka - rozrod

Vyhledání a zpracování údajů o historii domu, usedlosti či místa.

Ukázka

Kombinací předchozích metod a studiem dalších pramenů lze získat komplexnější obrázek o životě předků - unikátní osobní karty každého předka či přímo rodinnou kroniku.

Ukázka