Je-li zachována pozemková kniha, můžeme se z trhových smluv dozvědět, jak vypadal inventář statku v Hlavné na počátku 17.stol:

„.....za sumu 50 kop míšeňských grošů. Zavdal jest mu Jiřík Bošinský hned při zápisu 15 kop. Ty jest Petr Pražák jinak Pražniak přijal, přidal mu k tomu gruntu koně k dílu dva, jalovici roční jednu, ovce dvě, slepic i s kohoutem 4, vůz valný, pluh s železy, brány s železnými hřebíky dvě, řezačku s kosířem, kosu trávu sící, vidli k hnoji, žita na ozim setýho po 4 věrtelích, pšenice na ozim setý po 1 věrteli, ovsa setýho 4 věrtele, 1 čtvrtci, ječmene setýho 1 čtvrtci, hrachu setýho 1 čtvrtci, žita setýho 3 čtvrtci, slámy režný k řezání 4 mandele, drobný slámy 2 mandele, sena 5 otepí. Placení v roky počne o soudu nejprve příštím po 2 M až do zaplacení vší sumy. Rukojmí, aby grunt platil a dobrým hospodářem byl Jakub Skála , Jan Janků z města Boud. Z té sumy na doplacení náleží nápadníkům starším jak rozdíl napřed ukazuje.“

Výňatek z práce autora