MENU
Nabídka
Objednávka
Ceník
Kontakt
Ukázky
Úvod

Navštívilo nás již

osob.
Objednávka

Pokud se rozhodnete pro některou z nabízených variant či máte vlastní představu, napište na e-mailovou adresu svoboda.jasan@seznam.cz.

V případě rozsáhlejších požadavků je vhodnější osobní schůzka.

K zahájení výzkumných prací potřebuji z Vaší strany některé základní informace. V případě požadavku na tvorbu rodokmenu především jméno, datum a místo narození pokud možno nejstaršího známého předka. Tedy nejlépe kopii rodného, křestního, oddacího či úmrtního listu. V případě, že se jedná o data mladší cca 1900, je nutná ještě plná moc pro vstup k údajům v tzv. „živých matrikách“. Pokud byste si přáli rozsáhlejší práci ve formě rodinné kroniky, bylo by dobré shromáždit i jiné materiály – fotografie členů rodu a příslušných domů či obcí, rodinné písemnosti, příběhy apod.