MENU
Nabídka
Objednávka
Ceník
Kontakt
Ukázky
Úvod

Navštívilo nás již

osob.
Nabízíme

Vyhledání a zpracování údajů k sestavení rodokmenu po otcovské nebo mateřské linii, vývodu nebo rozrodu.

Ukázka - vývod
Ukázka - rozrod


Vyhledání a zpracování údajů o historii domu, usedlosti či místa.

Ukázka

Co každá práce obsahuje?

Fotokopie či digitální kopie zápisů
Přesný přepis zápisů
Překlad latinských či německých zápisů
Vysvětlení zastaralých termínů a slov
Citace použitých zdrojů
Stručný místopis obcí
Shrnující zprávu s vysvětlením případných nejasností
Naznačení směru event. dalšího výzkumu

Kombinací předchozích metod a studiem dalších pramenů lze získat komplexnější obrázek o životě předků - unikátní osobní karty každého předka či přímo rodinnou kroniku.

Ukázka

Co každá práce obsahuje?

Fotokopie či digitální kopie zápisů
Přesný přepis zápisů
Překlad latinských či německých zápisů
Vysvětlení zastaralých termínů a slov
Citace použitých zdrojů
Původ dotyčných příjmení
Stručný místopis obcí
Shrnující zprávu s případnými nejasnostmi
Naznačení směru event. dalšího výzkumu
Rodokmenový graf , historie domu, místa či rodu v rozsahu dle požadavku zákazníka (viz např. ukázky výše)

Forma díla

Elektronická na CD/DVD
Tisk – vázaná kniha
Tisk - kroužková vazba – vhodné pro doplňování dalších informací