MENU
Nabídka
Objednávka
Ceník
Kontakt
Ukázky
Úvod

Navštívilo nás již

osob.
Ceník

Orientační ceník je možné stanovit pro práce menšího rozsahu, v případě větších požadavků zákazníka je cena velmi individuální (směrem nahoru i dolů) v závislosti na více faktorech.


Studium matrik
Vyhledání a zpracování 1 záznamu v matrice190 Kč
Vyhledání a zpracování 2-19 záznamů v matrice140 Kč/ks
Vyhledání a zpracování více než 20 záznamů v matrice110 Kč/ks


Orientační cena pro konkrétní zakázky
Výzkum v otcovské linii – 5 generací nazpět od výchozí osoby (celkem 5 osob): max. cena 2100, -Kč
Výzkum v mateřské linii - 5 generací nazpět od výchozí osoby (celkem 5 osob): max. cena 3500, -Kč
Vývod - tři generace nazpět od výchozí osoby (celkem 14 osob) : max. cena 3850, - Kč
Vývod - čtyři generace nazpět od výchozí osoby (celkem 30 osob) : max. cena 8250, - Kč


Studium gruntovních knih
Vyhledání a zpracování 1 strany v gruntovní knize240 Kč


Orientační cena pro konkrétní zakázky
Historie 1 domu (usedlosti) od roku cca 1750 – 1900 (cca 10 stran textu) 2400,- Kč
Historie 1 domu (usedlosti) od roku cca 1600 – 1900 (cca 20 stran textu) 4800,- Kč

Dle potřeby a dohody se zákazníkem je možné studium dalších archiválií – sčítací listy, soupisy poddaných, urbáře, obecní kroniky apod.

Před započetím práce se skládá záloha ve výši 1600 - 4000 Kč dle rozsahu zakázky.

Dohodou lze stanovit rovněž finanční strop zakázky, či ji rozložit na postupné etapy.


Termín vyhotovení díla

Zhruba 2-3 měsíce od podepsání smlouvy. V případě požadavků na expresní dodání do 30 dnů se připočítává příplatek ve výši 30 %. UPOZORNĚNÍ : Expresní dodávka je reálně možná pouze pro práce menšího rozsahu, tj. do 100 záznamů.

V relativně nejkratší době je možné zpracovat rodokmen přímé linie, časově náročnější je rozrod, tvorba solidní rodinné kroniky by však zabrala mnohem delší časové období.